Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân mới nhất

giay uy quyen ca nhan

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân chính xác cập nhập mới nhất

Khi sử dụng giấy ủy quyền cho bất kỳ trường hợp nào thì bạn phải luôn lưu ý là cần sự chính xác, đảm bảo hợp pháp với luật hiện hành. Chính vì vậy chúng tôi cập nhập mới nhất cho các bạn đang tìm kiếm mẫu giấy ủy quyền cá nhân, hãy tham khảo ngay dưới đây nhé.

Hiểu hơn về giấy ủy quyền cá nhân: Nó là một văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền A  muốn ủy quyền ký cho người được ủy quyền B khi không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định…)có liên quan tới người A.

Trong nội dung giấy ủy quyền sẽ ghi rõ những trách nhiệm pháp lý rõ ràng người A( người ủy quyền) và B ( người được ủy quyền ) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền và những tuân thủ mà B phải tuân theo.

Mẫu giấy ủy quyền hiểu kỹ hơn thì cũng chính là việc chứng minh người B khi được ủy quyền từ người ủy quyền A sẽ có tư cách tương đương quyền lợi, có thể thay mặt để ký các giấy tờ.

Giấy ủy quyền cá nhân thường xử dụng khi nào: Thông thường thì giấy ủy quyền cá nhân được sử dụng nhiều tại các cơ quan, đơn vị và phần lớn là từ giám đốc công ty ủy quyền cho nhân viên của mình khi đi bận đi công tác.

Giấy ủy quyền thường hay được sử dụng trong các cơ quan, đơn vị và giám đốc sẽ là người ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp đến là mẫu giấy ủy quyền cá nhân được chúng tôi update mới nhất, theo đúng luật hiện hành của cập nhật dựa trên Bộ luật dân sự .

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

 

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………..

Giám đốc ……………………………….. Công ty Cổ phần ………………….………..

Số CMTND: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………..

Phó giám đốc …………………………… Công ty Cổ phần ……………………………

Số CMTND: ………..…., ngày cấp ………………..…, nơi cấp ………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

 1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).
 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………
 3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
 4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………;
 5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
 6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC

Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền cá nhân:

 • Các bạn nhớ ghi đúng nội dung theo các mục đã đề sẵn.
 • Mọi thông tin bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với Pháp luật.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều trong công việc của các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì dành thời gian quan tâm bài chia sẻ này của công ty thám tử Bảo Minh chúng tôi.

Quý khách có thể xem thêm MẪU GIẤY UỶ QUYỀN CÔNG TY

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *